Kontakt i info

W celu uzyskania wyceny oraz dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Tel: +48 515 501 907
reklama@studioreklamy.net

www.montaz-reklam-krakow.eu
www.studioreklamy.net

Agencja Reklamowa EXPOSYSTEM
ul. Wybickiego 7C/145
31-261 Kraków
Pn-Pt: 8.00-16.00


 

INFORMACJE / REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Agencję Reklamową EXPOSYSTEM, zakres odpowiedzialności oraz informacje porządkowe.

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie z formie pisemnej które należy wysyłać na adres: biuro@reklamy-krakow.eu
 2. Zawarcie umowy następuje w momencie wysłania do nas drogą e-mailową zamówienia.
 3. Zawarcie umowy w jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Rezygnację ze zlecenia należy składać wyłącznie na piśmie. Rezygnacja jest możliwa tylko jeśli projekt nie został jeszcze oddany do druku.

§ 3 Ceny

 1. Ceny podane na naszej stronie internetowej są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Ceny przedstawione na naszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 3. Dodatkowe zmiany zlecenia zgłaszane przez Zamawiającego po przyjęciu zlecenia będą doliczone do rachunku.

§ 4 Płatności

 1. Obowiązującą formą płatności jest przedpłata całości zamówienia gotówką (w Krakowie) lub na konto przed rozpoczęciem jego realizacji lub w przypadku wysyłki zamówienia poza Kraków, przy kwocie nie przekraczającej 200 zł brutto płatność za pobraniem pocztowym.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia towaru za pobraniem, EXPOSYSTEM pobiera dodatkowo odszkodowanie w wysokości 150,00 zł (netto) na podstawie wystawionej faktury VAT.
 3. Przy dłuższej współpracy, możliwe jest uzyskanie wydłużonego terminu płatności, wówczas Zamawiający ma obowiązek przesłania na nasz adres e-mail skanu dokumentów: Wpisu do ewidencji gospodarczej, KRS, NIP-u i regonu.
 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest wysyłana do Zamawiającego za pomocą poczty e-mail lub dołączana jako wydruk do zamówieniem. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturą pro forma i przesyłana na adres e-mail.

§ 5 Projekty

 1. Projekty małoformatowe mogą być dostarczane przez Zamawiającego w postaci plików w formatach TIF, JPG lub w formatach otwartych zmienionych na krzywe: CDR, AI, PSD, PDF.
 2. W celu uniknięcia problemów z drukiem wszystkie teksty w projektach zapisanych w formacie .cdr, .ai należy koniecznie „zamienić na krzywe”, a grafikę bitmapową oraz fotografie przygotować w formacie jpg/tif/psd, w rozdzielczości 300 dpi, w skali 1:1, kolory CMYK. Pliki rastrowe należy zapisać w formacie JPG, EPS lub TIFF, 300 dpi, 1:1, kolory CMYK. Efekty „soczewka”, „cień”, „przejścia tonalne” itp. muszą być zamienione na mapy bitowe.
 3. Do wydruków wielkoformatowych projekty przyjmujemy w postaci plików zapisanych jako tif (z kompresją LZW) w skali 1:1, kolory CMYK, bez warstw, masek, kanałów.
 4. Grafika z prezentacji internetowej bez przetworzenia nie nadaje się do zastosowań poligraficznych. Niewłaściwe ustawienia parametrów pracy mogą uniemożliwić poprawne jej wydrukowanie.
 5. Kolory wyświetlane na monitorze komputera są zazwyczaj niezgodne z wydrukiem drukarskim. Jeżeli kolorystyka materiałów reklamowych jest ściśle określona prosimy o dostarczenie przed drukiem wzorca, czyli odbitki próbnej (Proof lub Cromalin).
 6. Projekty drukowane są w takiej postaci w jakiej zostały dostarczone przez Zamawiającego, nie ingerujemy w grafikę oraz teksty, nie sprawdzamy poprawności tekstów, nie poprawiamy błędów, sprawdzamy tylko prawidłowość formatu, linii cięcia i nadlewów.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za uchybienia prawne oraz za naruszenie praw osób trzecich w treści dostarczonych projektów.
 8. W większości przypadków istnieje możliwość otrzymania od nas siatki potrzebnej do przygotowania projektu.
 9. Zamawiający odpowiada w pełni za poprawność przesłanego projektu.

§ 6 Realizacja zleceń

 1. Zlecenia realizowane są na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego zamówienia i projektu, a w przypadku przedpłaty także potwierdzenia przelewu.
 2. Projekt powinien być dostarczany wyłącznie w wyznaczonych formatach.
 3. W przypadku dostarczenia projektu w formacie innym niż wyznaczone, nie możemy zagwarantować poprawnego wykonania zlecenia.

§ 7 Terminy realizacji zleceń

 1. Terminy realizacji zleceń druku cyfrowego, lateksowego, solventowego i UV to 1-12 dni roboczych.
 2. Terminy realizacji zleceń druku offsetowego to 2-17 dni roboczych.
 3. Terminowe wypełnienie zobowiązań przez Zamawiającego (zamówienie, przedpłata, przysłanie projektu) jest warunkiem dotrzymania terminu realizacji zamówienia oraz terminu dostawy przez zleceniobiorcę. Ustalone terminy wykonania zlecenia obowiązują tylko wtedy, jeśli zostały zatwierdzone przez Zamawiającego.

§ 8 Przesyłka i odbiór materiałów

 1. Gotowe zamówienia przesyłamy za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na koszt Zleceniodawcy.
 2. Po wykonaniu zlecenia odpowiedzialność za przesyłkę oraz czas jej dostarczenia przejmuje poczta lub firma kurierska.
 3. Wszelkie opóźnienia, zaginięcia, uszkodzenia itp. należy zgłaszać bezpośrednio na poczcie lub w firmie kurierskiej.
 4. Niedostarczenie przesyłki w terminie nie jest podstawa do odstąpienia od umowy.
 5. Możliwy jest odbiór osobisty gotowych materiałów w ustalonym wcześniej dniu i godzinie w Krakowie w biurze firmy.

§ 9 Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać w terminie do 5 dni od daty otrzymania materiałów. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej z dokładnym określeniem przedmiotu reklamacji.
 3. Jeżeli towar nie nadaje się do użytku zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub nie spełnia wymogów jakości produktu, jesteśmy zobowiązani do dostarczenia nowego niewadliwego towaru.
 4. W przypadku kolorowych produktów, możliwe i dopuszczalne są odstępstwa od oryginalnych kolorów i nie podlegają reklamacji.
 5. Kolory wyświetlane na monitorze komputera ze względu na różne ustawienia i kalibracje są zazwyczaj niezgodne z wydrukiem drukarskim. Takie różnice w kolorystyce nie podlegają reklamacji.
 6. Jeżeli wadliwa jest tylko cześć towaru, to Zamawiający nie ma prawa reklamować całego towaru.
 7. Dopuszczalny jest nadmiar lub niedobór do 5% nakładu.
 8. Dopuszczalne są różnice w rozmiarach wydruków małoformatowych w wypadku małych wydruków: wizytówek, kart, metek, karnetów itp. +/- 1-2mm, pozostałych większych druków +/- 1-5mm, jak również przesunięcia linii cięcia/sztancowania poziomo lub pionowo +/- 1-2 mm. Reklamacje z tego powodu nie będą uwzględniane.
 9. Nie podlega reklamacji towar, który został w jakiś sposób zmieniony lub naruszony przez Zamawiającego lub osoby trzecie, chyba ze zleceniodawca udowodni, iż dokonane przez niego zmiany nie są przyczyną wady towaru którą zgłasza do reklamacji.
 10. Inne roszczenia Zamawiającego nieważne na jakiej podstawie prawnej nie będą brane pod uwagę.

§ 10 Montaż reklam  

 1. Miejsce montażu musi być ustalone oraz sprawdzone pod względem prawnym przez Klienta przed montażem reklam.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za miejsce montażu które zostało wskazane przez Klienta – uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń na montaż reklam leży po stronie Klienta.
 3. W miejscu montażu w przypadku reklam świetlnych musi być wyprowadzony przewód.
 4. Nie ingerujemy w instalację elektryczną wewnątrz budynku.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty związane z wyłączeniem prądu na czas montażu.
 6. Wszelkie dodatkowe prace zaistniałe podczas montażu oraz nie uzgodnione wcześniej i nie wynikające z winy firmy EXPOSYSTEM są dodatkowo płatne.
 7. Elewacje przed montażem powinny być odpowiednio przygotowane i wolne od ubytków.
 8. Szczegółowe informacje o podłożu/elewacji na którym ma być montowana reklama np. grubość ocieplenia, materiał z którego wykonana jest elewacja, powinny być przekazane przed montażem, co pozwoli uniknąć dodatkowych komplikacji, opóźnień oraz kosztów.
 9. W przypadku montażu reklam naklejanych na witrynach, pojazdach, itp., powierzchnie przeznaczone do aplikacji powinny być odpowiednio przygotowane, umyte, odtłuszczone, pozbawione wcześniejszych reklam, naklejek, zacieków, zabrudzeń itp.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek samodzielnych montaży wykonanych przez osoby trzecie.